måndag 27 september 2010

Farliga Relationer

Det är många människor som befinner sig i en farlig relation,
eller har tagit sig ur en farlig/förgörande relation.
Sedan finns det många människor som inte förstår vad som menas med farliga relationer.

Man kan beskriva en farlig relation som att ständigt befinna sig
i en annan människas spänningsfält.I en annan människas missbruk.
Dels missbruket av den man själv vill vara är och söktes för att man är.
Man kan också beskriva det som en farlig relation när ens självvärde påverkas i negativ riktning.
Och när man förlorar sitt fotfäste i tillvaron.På grund av att man befinner sig,
i en annan människas destruktiva och nedbrytande relaterande emot en själv som människa.
Och då man känner sig som i ett kaos och i en ständigt pågående kris.
Och man börjar känna sig som att man sitter fast,och man förstår inte vad det är som pågår.
Man kan inte se klart.

Om det handlar om att ha blivit sökt som "människa" läs:objekt.
Ett objekt för en så kallad grandios personlighet.
Så handlar det om att ha blivit sökt för ens egen potential.För den rätta speglingen.
(Den rätta kicken den rätta trippen).
Och man kommer som den "människa"läs:objekt som söktes inse på botten.
Att man har varit med om och är med om ett målmedvetet krig.
Ett krig emot en själv som människa.
Den grandiose egoisten och missbrukarens störda och livsförgörande relaterande.
Som kan kosta den människa som sökes som ett objekt sitt eget liv.

"Hatet och kylan".
Ett slags våld.

Allt det hat och all den kyla som den störda personligheten agerar ut,
emot den "människa" som "är där".Är där i "relationen".
Och emot den "människa" som har "varit där".
Det vansinnet som är ofattbart att inse hur en annan "människa" kan agera ut.
All sin tomhet sin cynism sin illvilja sin avundsjuka och sitt hat emot den "människa" som "är där".

Den som agerar ut allt detta emot en annan människa,
har oftast en personlighetsstörning och kan även dölja sig bakom en missbrukare.
Och spela på sitt missbruk som orsaken till sitt ohanterliga psyke,
och alla sina problem med sig själv och "relationen".
Och skylla på sina destruktiva handlingar och störda relaterande på sitt/sina missbruk.
Som om missbruket skulle vara det största problemet.

Missbruket spär på den störda personlighetens flyktmentalitet och gör relationen ohanterlig.
För den "människa" som befinner sig där.
Eftersom en missbrukare sysslar ständigt med manipulationer.
Och sviker ljuger och bedrar.Och är i avsaknad av utveckling ansvar och åtagande.
Och utan skuld skam och ånger speciellt om det handlar om en personlighetsstörd individ,
såsom en narcissist eller en psykopat.


En farlig relation,kan beskrivas som ett ständigt pågående  nedbrytande.
Ett nedbrytande av en själv som människa emot botten.
Ett nedbrytande som består av ett nedvärderande relaterande.
Samt misshandel av den "människa" som man är och vill vara.

Och relationen som består av den  maktfullkomlige egoisten missbrukaren och sadistens målmedvetna destruktiva relaterande,
emot den "människa" läs:objekt som befinner sig i "relationen".
Allt i "förhållandet" är baserat utifrån dennes avundsjuka illvilja cynism hat kyla och tomhet.
Samt missbruk av den man är vill vara och söktes för att man är som människa.
En farlig relation innehåller ett nedvärderande relaterande,
och kränkning av ens eget värde och tillhörighet.
Samt ett nedbrytande av tilliten och solidariteten.

Relationen innehåller destruktiva handlingar och målmedvetna.Utförda av den störde.
(Den illvillige).Som har ett mål med alla sina handlingar.
Att sänka den människa till botten som har all den potential.
Som den störda personligheten själv saknar.
Och hatar avundas missbrukar knäcker kränker och bryter ned emot botten.
Den botten som den störda personligheten själv aldrig går ned sig till och stannar kvar där.
Och den botten som den störda personligheten i grunden befinner sig på.
Men spelar på sitt erövrade överläge.
Genom att få in sitt grepp om en annan människas
kropp själ och hjärta.Om det handlar om en intim relation.
Den grandiose som alltid sätter sig i överläge och som saknar all utvecklingspotential.

Det är inte så att den störde visar sitt rätta jag i förförelse-fasen.
Utan det är när greppet har satts om den människa läs:objekt,
som den nedåtgående spiralen emot botten startar.
Och för den människa" som är där tar det tid att se vem man har mött i grunden.
Den tomma hatiska cyniska kalla och tomma missbrukaren och egoisten och sadisten.
Väl dold bakom den spelade sårbara sökande och villige.

Den grandiose som spelar sin teater i förförelsen.
Den så villige.(Väl dold den illvillige).Kan utge sig för att vilja allt.
Allt som innefattar intimitet vänskap solidaritet kärlek och ömsesidighet.
Kan även visa sin ytlighet direkt och speciellt efter en längre "relation".
Och då diktera sina kalla villkor i första fasen.
Men spelar sin teater även då som  den passionerade och den så villige.
Väl dold den oengagerade avvisande cyniska hatiska kalla och tomma.
Den som ska göra allt för att knäcka den "människan" som sökes till botten.
Och agera ut sitt grandiosa vansinne  emot den "människa" som har all potential.
Som den grandiose själv saknar.

Om den störde har blottat sin missbruksproblematik i inkörsfasen till "relationen" ,
så handlar det bara om att få dit den människa som målmedvetet söktes av den störda personligheten.
I medberoende och empati och vilja till att hjälpa den som har problem.

Den väsentliga skillnaden emellan en personlighetsstörd missbrukare,
och en missbrukare utan den djupa störningen är.
Att den personlighetsstörde söker aldrig ett tillfrisknande väl medveten om sin störning.
Och den störde är i avsaknad av ånger åtagande ansvar sorg smärta skuld eller skam.
Och anser sig ej att behöva söka ett tillfrisknande.
Och skulle aldrig komma på tanken till att vilja gottgöra och ställa till rätta.
Efter sin framfart i en annan människas liv.
Och efter sitt störda destruktiva relaterande emot en annan människa.
Väl medveten om sin störda personlighet men i avsaknad av utveckling ansvar och samvete.
Och varje destruktiv handling är målmedveten med det syftet.
Att krossa den människan som söktes för "relationen" och smutsa ned allt som innefattar kärlek.
Kärleken som inte existerar inom den grandiosa personligheten.
Kärleken som kan vara inkörsporten till "relationen".
En enda lögn och ett bedrägeri för den grandiosa egoisten missbrukaren och sadisten.

Det grandiosa egot som består av sitt vansinne.
Och den grandiose egoisten missbrukaren och sadisten som alltid flyr vidare.
På sin missbrukare-väg genom livet och "relationerna".
Och som själv aldrig når en botten.Men knäcker ned den "människa" läs:objekt till botten.

Den "människa" läs:objekt som söktes för den grandiose missbrukarens och egoistens,
sex,kärleks och relationsmissbruk av vem som helst..
Den människan som manipulerades av  den grandiose.För att få in i sitt nät.
Och för den som befinner sig i den "farliga" relationen gäller det att inse.
Att vad man än gör vill och försöker med.
Vad man än satsar och kämpar för och investerar i "relationen".
Så kan man aldrig få den respekt och ömsesidighet som man vill uppleva i en relation.
Eftersom målet för ett grandiost ego är att kicka upp sitt tomma ego av en annan människas potential.
Och bryta ned den "människan" till botten den "människa" läs:objekt som har all den potential,
som den grandiosa egoisten missbrukaren och sadisten själv saknar.
I sitt grandiosa vansinne.

I förförelsen till "relationen" spelar den grandiose sin teater.
För att få dit en annan människa för att få in sitt grepp.
Och den grandiose serverar sina lögner som på ett silverfat.
För att för den som sökes för "relationen"sluta som en utsugen kanyl kastad i en container.
Och den grandiose går vidare i sitt egoliv som om ingenting har hänt.
Och utan ansvar självrannsakan åtagande respekt skuld skam sorg eller smärta.
Över sitt destruktiva relaterande.
Tvärtom kicken är som störst då den grandiose har agerat ut sitt vansinne,
emot den "människan" som är där.Och väl medveten om vad "relationen"
har kostat den "människan" som har "varit där".
Varit där i "relationen" och investerat sin tid sin kärlek sin passion och attraktion.
Och fick möta en kall och tom personlighet utan respekt kärlek och engagemang.
(Väl dold i förförelsen).

I boken: Vardagens osynliga våld beskrivs allt detta som ett målmedvetet krig.
Emot den människa som den grandiose egoisten har fått in sitt grepp om.
Och målet är att knäcka ned den människa som är där i "relationen".
Det grandiosa vansinnet som saknar gränser kärlek ömsesidighet välvilja omsorg och åtagande.
Det ofattbara vansinnet som bara den som har "varit där" kan inse hur det ser ut.
Och det vansinnet som kan kosta den "människa" som är där livet att vara med om.
(Och att ha varit med om).

Den grandiose missbrukaren egoisten och sadisten,
visar sitt rätta ansikte i fullt dagsljus,då kickarna är över.
Och hatet och kylan är det som den som har "varit där" får se fullt ut.
Den grandiose egoisten missbrukaren och sadisten.
I avsaknad av kärlek och respekt och åtagande.
Fylld av sitt hat och besatt av sitt vansinne.Som nu har nått sitt mål.
Att ha krossat och kränkt allt som ingår i en intim relation.

I avsaknad av kärlek respekt och ansvar för den "människa" som har "varit där" och som är där.
I tron att ha mött en människa som ville någonting.

Under "relationen har man som "människa" blivit missbrukad avvisad sänkt och kränkt.
Avvisad i ens egna behov önskningar lust och glädje.
Och sänkt för allt det som man är och vill vara.
Det är också mycket vanligt att man ständigt försöker tillgodose,
den skadegörande partnerns oerhörda krav på en själv.
Men själv relaterar den skadegörande personen alltmer destruktivt i  relationen.
Och lever inte upp till några mänskliga krav alls.
Det väsentligaste att komma vidare ut ur en sådan relation.
Är att inse att det handlar inte om vem man själv är,ser ut,säger,gör eller inte gör.
Försöker med,säger,känner,tycker och tänker.
Vilken social status,könstillhörighet,ålder,utseende,bakgrund eller personlighet.
All skuld, ansvar och orsak till det destruktiva relaterandet,utfört av den störda  och illvilliga.
Projiceras på objektet.Ambivalensen,maktspelen,avvisandet,oåtkomligheten
distanserande,kränkningarna,föraktet,hatet,kylan, och cynismen.

All skuld och allt ansvar som den illvilliga,målmedvetet dumpar över sitt objekt.
Men själv tar inget eget ansvar för sitt störda,kalla,förgörande och destruktiva relaterande.
Och ställer aldrig tillrätta,satsar,ger,och kämpar för någonting som leder till kommunikation.
Tvärtom.

Kommunikation och närhet är den största skräcken för den personlighetsstörde och illvilliga.
Speciellt om det rör sig om en psykopat eller narcissist.
Där det ofta även ingår olika slags missbruk.
Mycket väl medveten om sitt eget missbruk och misshandel.
Och utan skuld skam,samvete och ansvar för den som utsätts för missbruket/misshandeln.
Och om det handlar om en kärleks- relation.
Så ingår ofta avvisande av sex,kärlek,bekräftelse och intimitet.
Separationer,distanserande,ett tända och släcka relaterande.
Sex,kärleks och relationsmissbruk.
Kränkningar av objektets,sexualitet,attraktion,passion,behov,önskningar, lust och glädje.
Samt kränkningar av objektets behov,av intimitet kärlek och bekräftelse.
All skuld och orsak,till det störda skadegörande relaterandet, och missbruket.
Projiceras av den grandiose egoisten missbrukaren och sadisten på objektet.

Allt avvisande, och kyla och hat och ambivalens ageras ut emot objektet.
Varvat med spelad ånger kärlek och välvilja.
Så länge den störda och illvilliga anser sig ha behov av sitt objekt.
Kan växlandet mellan spelad kärlek och värme,ånger,ömhet och vilja till intimitet.
Varvas med avståndstagande,kränkningar,avvisande,hat,kyla,distans och förakt.
Pågå,en längre tid,och den störda,tomma,kalla och illvilliga.
Är i grunden totalt maktfullkomlig, i sitt makt och kontrollbehov.
Och är den som styr och ställer omärkligt eller mycket synligt.
Och denne vet vad denne gör och hur denne gör det.
För att systematiskt bryta ned motparten på alla de möjliga plan.
Den relation som den grandiose spelade upp i den förförande inledningsfasen.
Allt för att få tillgång till objektets innersta känslor.


Det perversa våldet.
Hatet och kylan.Samt lögnerna som narcissisten / psykopaten,
pysslar med i sitt konstanta missbruk / misshandel av sitt kick - objekt.
Då när narcissisten / psykopaten lyckats med att suga ut allt ur sitt kick- objekt.
Och lyckats med att kränka,samt mangla ned kärleken och relationen  till botten.
I sitt målmedvetna,förgörande av kärleken och dess objekt.
Så visar den störda kalla hatiska och illvilliga upp sitt  hat,kyla och förakt i fullt dagsljus.
Och sin målmedvetna förgörelse av allt som var kärlek och intimitet.
I separationskriget visar den grandiose sin tomhet och sin respektlöshet.
Hatet och kylan fullt ut.Kan kalla den före detta bipolär galen alkoholist psykiskt störd,
för sårbar,konfliktfylld,har för många problem.
(Vilket den grandiose absolut inte själv har).

 Kan kalla den som har gett sin kärlek passion empati uppbackning bekräftelse och stöd.
För fundamentalist i kärlek besatt och beroende/besatt av att ha en relation.
För krävande och för villig.För villig till sex och intimitet.
Och där vända ryggen och fly vidare till en ny vem som helst
för sitt fortsatta sex,kärleks och relationsmissbruk.
Kicken i den fasen är troligen den största för egoisten sadisten och missbrukaren.
Att lämna den som har "varit där" på botten efter ett krig.
Och väl medveten om vad "relationen" har kostat för den "människan",
den som söktes så målmedvetet.Och påstods vara den så rätta.
(Den rätta kicken den rätta trippen).
För den grandiose sex kärleks och relationsmissbrukaren.

Den grandiose missbrukaren egoisten och sadisten,lägger allt ansvar och skuld
 till "relationens" misslyckande,på den "människa" läs:objekt.
Den människa  som har "varit där".Varit där i "relationen".
Efter att ha investerat sin tid sina känslor sin empati solidaritet engagemang och vilja.
Och gör allt för att kränka den "människa" som har "varit där".
Kan komma med kränkande påhopp gällande ålder föräldraskap bakgrund social status.
Med mera med mera.
Den grandiose egoisten och missbrukaren som själv saknar allt.
Allt som den människa som målmedvetet söktes har och är.(Och vill vara).

Den grandiose kan påstå att man själv är en narcissist och det är därför som man har mötts.
Och att relationen inte var skriven i sten att den skulle vara för evigt.
Kan flera år efter "relationen" påstå sig inte alls har varit avvisande av intimiteten.
Och kan säga se det som vi har lurat varandra.Jag är lika besviken som du är.
Kan även slänga ur sig och le när denne säger du kunde inte lyckas med mig trots din kärlek.

Som om det skulle ha varit målet med hela "relationen".
Kan även kicka av att berätta hur denne jagade vidare efter en ny vem som helst.
Kicken av att visa sin tomhet och avsaknad av all kärlek och åtagande.
(Den grandiose besatt av sitt vansinne).
Och sina egokickar som sex,kärleks och relationsmissbrukare.

Den maktfullkomlige egoisten som agerar ut sitt vansinne över den "människa" läs objekt.
Som har varit i "relationen".Kan påstå att båda är lika skyldiga eller oskyldiga.
Och  kan påstå sig till att ha varit lika sårbar och sökande kärleken som man själv som "människa var.
Kan påstå att förhållandet blev så komplicerat på grund av att man själv hade med sig,
gammalt bagage från sina gamla relationer.
Den grandiose pratar även nedsättande om de tidigare relationer,som man som människa har haft.
Och kan säga att det var rätt åt en själv för det dåliga som man har varit med om.
Om man nu nämnt vissa detaljer om sina tidigare förhållanden och delar av ens liv.

Kränkningarna hatet och kylan är för den som har varit där ofattbar att inse.
Och att del för del på botten efter ett krig utfört av den grandiose emot en själv,
och kärleken intimiteten tilliten och solidariteten och "relationen".
Inse att den människa som man trodde sig till att ha mött en gång existerar inte.
Och den som man trodde var en "människa" som ville väl.
Är en människa som saknar gränser i sitt perversa våld emot en själv som människa.
Utan självrannsakan ansvar bemötande åtagande sorg smärta eller ånger.
Och utan ens en vilja till gottgörelse försoning och respekt för den man är som människa
och vill vara som människa här i livet och en gång söktes för att man ärMen för den grandiose är man hatad för att man är.


Jag rekommenderar hemsidorna:

Det angår oss alla.
Tuva Forum.
www.narcissism.se/

Samt böckerna:
Vardagens osynliga våld.
Psykopatens grepp - Vägen ut ur farliga relationer.
Charmör och tyrann.
Casanova Komplexet.
Men Jag Då?
Är du gift med en psykopat? : Om farlig och förförisk kärlek.

26 kommentarer:

Anonym sa...

Livsfarlig stress, att vara i en sådan relation,och enormt nedbrytande för självkänslan.Dessutom går all form av bedrägeri och manipulationer i en nära relation speciellt, långt in och tar tid att programmera om.

Anonym sa...

Ja man kan ju undra hur nära anhöriga kan vara så blinda inför en sån här människa ? Manipulerade eller? Eller ofta lika störda själva eller sjukt medberoende. Och vilken psykolog köper nedgörande av motparten i en nära relation? Det är ju verkligen oproffsigt. Dessutom så går aldrig såna här människor i seriös terapi lite stödsamtal här o där i sämsta fall. Skämt åsido!

LyckanNu sa...

Det är nog ytterst sällsynt att dessa individer söker insikt om sig själva eftersom allt läggs ut på ett närstående objekt som får göra ett grovjobb själv, för att se klart och komma ut ur detta sjuka relaterande.

Anonym sa...

Denna detaljerade beskrivnng av en farlig relation stämmer in på personlighetsstörning till fullo.Och där kan man aldrig få den individen att själv stå till svars för sitt dåliga farliga relaterande. Isådana fall den individen erkänner det är det enbart för att tillfoga ändå mera skada ändå mer smärta och sorg att man inte ens kan få tillbaka kärleken men den var ochså baserad på lögn, lögnerna om att det handlade om kärlek.Det var ren Maipulation och ingenting annat ifrån början till slutet.Om det var en kärleksrelation som det startade med. Dessa individer är helt inkapabla till kärlek därav detta spelande om kärleken närheten för att sedan spela ut hat förakt och kyla,exakt såsom du beskrivit det hela i dina skriverier

Anonym sa...

Lögnen serveras på ett silverfat i början och slutar på en soptipp i slutet.Allt handlar om spelet om närhet som en sådan individ ej klarar av men vill ha för en tid, sedan börjar distanseringen och om personen i alla fall skulle kunna be om ursäkt för den skiten man fick, istället för den respekt och kärlek man är värd att få. Men se det får man inte,,,,,,,

Anonym sa...

Det största beviset på om man haft med en missbrukspersonlighet med personlighetsstörning är just att dom bara fortsätter att skada och ber aldrig om förlåtelse, tvärtom njuter de av allt illa dom kan trigga den som älskat / älskar den människan.Så sjukt, så illa!!!!

Anonym sa...

Relationen är inte bara farlig. Den är livshotande på alla plan eftersom den tar all energi, slår mot självvärdet och går ut på att knäcka och förgöra. Allt som motparten blev utvald för i början av relationen kränks monteras ned bit för bit.Och kan som du skrivit leda till självmord .både under relationen och speciellt efter. Om psykopaten som de ofta gör kränker ytterliggare och knäcker på alla plan i form av triggande av svartsjuka och avvisande av alla försök till att separera på,ett humant vis.Tvärtom är separationen den ändå värre biten i sådana här relationer. Då kan kriget pågå för öppen ridå, genom att galenskapsförklara offret och driva offret till vanmakt och frustration. Och det kan leda till anmälningar med mera, allt detta som psykopaten vill att det ska se ut som offret är galen som om det vore orsaken till att relationen var så dålig och måste ta slut.

Anonym sa...

Ja detta står beskrivet i alla de tidigare nämnda böcker och hemsidorna som handlar om psykopater, narcissister och casanovor. Det kan bara bli ett fruktansvärt slut på en fruktansdvärd relation och allt detta skapat av psykopaten, narcissisten m.fl,Ett slugt uträknat scenario. Och ytterligare bevis på vem man har haft att göra med. Chocken är lika stor över slutet som att se över hur relationen sett ut och vilöket krisutövande, misshandlande och missbrukande som har utövats. Här behövs skärpta psykologer terapeufter som ser klart på hur en sådan här relatering går till. Läs på om psykopater och narcissister och släpp allt snack om att de går att hantera ! Det finns inga möjligheter i den maktmissbrukande relateringen emot en annan inivid i en nära relation.Som en personlighetsstörd individ utövar. Men det behövs stöd för att hjälpa ett offer för detta maktmissbrukande att överleva alla skador som tillfogats och att få möjligheter att läka och befria sig själv från allt skuldbeläggande.

LyckanNu sa...

Det gäller att se skillnaden på att inte ta på sig skuld men att ta ansvaret för att ta sig ut ur greppet och att läka det skadade självvärdet.Samt att se över att en personlighetsstörd individ är helt utan känslor för en själv, kärleken man valdes ut för att ge men man själv var bara ett objekt. Utbytbart när som helst av vem som helst.Och att psykopaten ljuger om allt allt som varit om vem man är vem man var och vad man gjort eller inte gjort.Och allt detta helt utan samvete,skuld eller ånger eller moral. Ofattbart !

Anonym sa...

Absolut ofattbart samt ohållbart ! Har du överlevt en personlighetsstörd missbrukare av sex kärleken dig själv som människa kvinna eller man.Då klarar du allt.dessa störda illviliga galningar borde sättas bakom lås och bom.Vissa av dem hamnar där förr eller senare,eller dess offer.Vissa offer ger igen,så de lever farlig dom här galningarna.Tack för dina skärpta inlägg !

Anonym sa...

Kränkningarna är värst att få frid i efter relationen.Vetskapen om att denne tyrann sitter och tror att han eller hon är något.Men livet själv slår tillbaka förr eller senare.Någon hämnas revanschen kommer.Och stackars det nya objektet som kommer att göra samma resa.I vissa fall möter den missbrukande en lika ointilligent och halva hjärnan bortknarkad eller bortsupen.Lika barn leka bäst.Sexet var värdelöst med någon som aldrig vågade vara riktigt nära och kär i längden.Samma kör och fantasilöshet.Man kan aldrig bli tillfredställd i längden på djupet av en sex och kärleksmissbrukare.Ett tomt knarkande och en tom och fantasilös själ som enbart använder kärleken som ett kick för egot.

Anonym sa...

Håller med allt är bara manipulationer av en tyrann och egotrippsmänniska som vill ha kicken av att vara älskad och åtrådd och bekräftad.För att kicka upp sitt ego styra o ställa hur denne vill dumpa förgöra vara med andra ! Helsjukt kallt och utan nåd precis som du beskrivit och sexet är ofta monotont utan fantasi kärlek och närhet som psykopatens sexliv beskrivits .Trivialt !

Anonym sa...

Det du skrivit här om farliga relationer i din blogg, är det bästa jag läst !Ingen som varit med om detta i en kärleksrelation kan ha sagt det bättre.Tack för din blogg och dina skärpta levande inlägg om allt du skriver ! Speciellt om dessa förgörare av kärleken och intimiteten.Man kan inte tro att det kan finnas såna här galningar som går omkring ute i livet.Har man otur att möta en sån här typ på nätete arbestplats eller krogen,då får man vara glad om man har din kraft och analytiska förmåga att ta sig ut ur dennes sjuka relaterande.Du ger kraft att se klart så tack och all kärlek till dig !

Anonym sa...

Tackar jag kan än i dag inte fatta hur detta kan vara möjligt med all kyla krigande och hat och förakt som en sån här individ kan ge i en kärleksrelation.Helt utan moral självrannsakan och försök att åtminstone efter relationen ta på sig sitt ansvar.Utan fortsätter att gömma sig bakom lögnerna att dennes destruktiva relaterande berodde på relationen och en själv.Men trösten i dag är att ingen som valt att leva sitt liv med krossade relationer och ouppklarade kan vara en vettig människa.Har man intilligens och inte missbrukat bort känslor av smärta sorg och empati då gör man upp med den människan man påstod sig älska.Men det finns ju ingen kärlek där man var bara ett redskap som en kommentator skrivit.Ett objekt för den stördes egna behov av rätt spegling och bekräftelse.Och ett objekt för denne att lägga över sitt outvecklade känsloliv och tillkortakommanden.Inte ens ett tack fick man för all bekräftelse empati stöd och kärlek.Ofattbart kallt !

LyckanNu sa...

Har man mött denna kyla lögner manipulationer förakt och hat.Och det i en kärleksrelation som enbart var en enda fet lögn för att få dit en i den stördes sjuka grepp och maktmissbrukande.Då vet man att man har inte en chans till att få tillbaka allt man trodde var kärlek från början det man själv gav satsade och försökte med i det oändliga.Den störde har missbrukat allt och går bara vidare i sina kemiska missbruk sex och kärleksmissbruk och fortsatt projicering av skuld skam smärta och ansvar.Det är man själv som varit för dittan och dattan enligt denne lögnare svikare och störde.Tack o lov för alla fiska kärleksfyllda modiga empatiska människor som vågar satsa gå i tillfrisknande program de som insett hur destruktiva och illagörande de varit.Och alla vi som varit sjukt medberoende som tar chansen till ärlighet självrannsakan och tilltro till det goda friska och kämpar på.Inte ett tack från den illvillige sabotören kommer att komma varken förr eller senare eftersom man var och är bara ett redskap och objekt för dennes mörker egna behov och rätt spegling så länge det roar tyrannen maktmissbrukarenoch sadisten !

Anonym sa...

Du har ej kunnat säga det bättre!Allt missbrukande samt misshandlande av kärleken förtroendet samspelet.Kopplat till distanseringen ambivalensen och maktmissbrukandet !

Anonym sa...

Tack för denna sida!! det jag läst stämmer in helt på den man jag hade en relation med i flera år,det har varit och är fortfarande smärtsamt att veta att man hamnade i en psykopats klor.


Anonym

Anonym sa...

Jag undrar.......vad gör jag av allt hatet??? det har gått ett år drygt sedan relationen tog slut, den pågick i nästan 6 år.


Anonym

LyckanNu sa...

Kränkningarna och manipulationerna är den svåra delen att bearbeta efter en störd personlighets framfart i ens hjärta kropp och själ!Ilskan kan vara länge och ta tid att få ett lugn i.Terapier av något slag som är rätt för dig självhjälpsprogrammen Aca sök på nätet, psykisk misshandel narcissism finns det självhjälpsgrupper i vissa städer. Läs allt om dessa störda personligheter för att se vad du varit med om,och prata med människor som har kunskap.Ilskan att ha blivit missbrukad och kränkt är svårt att vara med om.Men med rätt hjälp på vägen kan den lägga sig succesivt.Eftersom dessa personligheter är totalt gränslösa i sitt våldsutövande och kan aldrig ge gottgörelse eller be om förlåtelse så är det nollkontakt som gäller.Varje konfrontation leder till nya attacker med just målet att förinta sin utraderade partner.Hatet den störde bär är oöverskådlig och den enda vägen är att aldrig utsätta sig för detta våld igen.Glöm aldrig att du är inte ensam om att ha mött detta.Och alla som varit med om det här vet hur fruktansvärt det är att vakna upp och se vad man varit med om för en människa.Friden kommer men inte utan bearbetning stöd och andra vettiga människor som kan lyssna och förstår !

Anonym sa...

Tack för dessa kloka ord och tankar,jag har ingen kontakt med psykopaten längre, personen i fråga försökte ta kontakt med mig igen när ett halvår hade gått efter separationen,men jag svarade inte,han hade då gjort otaliga försök med nya offer, men blev antagligen genomskådad.På omvägar har jag hört att han nu har hittat ett nytt offer.

Anonym

LyckanNu sa...

De terapeufter som vet hur dessa störda personer fungerar säger alla samma sak psykopaten narcissisten går alltid vidare med ett nytt objekt.Eftersom de saknar kontakt med smärtan och separationsprocessen som alltid ingår i en separation men som dessa personer inte klarar av att bearbeta efter sitt våldsutövande och sin outvecklade själsnivå.Gottgörelse och förlåtelse för sitt missbrukande och misshandlande uteblir självfallet ett tack för vad man än gett och satsat uteblir också.
Det man får är ytterligare makt och kontrollutövande vid varje försök att få tillbaka den man trodde var ens partner, en kärlek och vän.Samt upprättelse och ett värdig avslutande !Denne kärlek och partner och vän var ju bara en lögn och sedan som jag beskrivit så är man på väg ut ur greppet så kan separationen aldrig ske utan ytterligare våldsutövande av den kalle störde och totalt gränslöse galningen.Kan denne visa upp sig med ett nytt objekt eller på väg att fixa ett nytt objekt så är lyckan total!När man kommit en bit ut ur greppet inser man att det är en missbrukare och misshandlare man mötte som kommer att fortsätta sitt liv så och det finns bara en väg ut ur dennes sjuka relaterande och det är friska relationer och ett arbete för att läka alla skador.Allt tar sin tid och vägen fram innebär att alltid hålla i åtanke det är inte du som är sjuk men man blir sjuk av att vara med om en sjuk illvillig människa !Skillnaden mellan den störde är att man själv kan läka och att man kan välja ett friskt liv totalt befriad i från en livsfarlig förgörare.

Anonym sa...

Tack igen för din blogg och dina kloka kommentarer.Din beskrivning av en livsfarlig relation är klockren.Jag mötte min värsta relation i mitt liv trots en hel del relationer och erfarenheter innan.Dessutom på min arbetsplats där man inte tror att man kan möta en psykopat till skillnad på nätet eller på krogen.Jag sökte inte ens en relation då den unge mannen dök upp och satte in krokarna i mig.Alkoholist kärlek och sex missbrukare var han.Men det såg jag inte i början.Allt som du beskrivit här om stor kärlek passion sex och attraktion började han gå ut med att det var mellan oss.Tills det gått en relativt kort tid då sexuellt avvisande otroheter kroglivet startade.Kränkningar hat och förakt separationer och återföreningar alla skapade av galningen.Slutade självklart med att han stötte bort mig helt som kärlekspartner men ville behålla mig som en vän.En klassiker bland dessa makt och kontrollutövande störda människor.Och ett nytt offer att skryta med.Mig veterligen lever han sitt krogliv och har en krogkompis i sin nya kvinna.Önskar ingen att få möta en psykopat i en kärleksrelation.Höll på att kosta mig livet som du skrivit om i dina inlägg.Livsfarliga förövare av kärleken och relationer som går fritt ute i samhället och skapar en enorm förödelse förr de som kommer in i dessa galningars nät.

Anonym sa...

Tackar igen för dina kloka ord och beskrivningar,Det har hjälpt mig upp ur misären som man får av en sån störd relatering på alla plan!

Anonym sa...

Hur jag har överlevt arton år i psykopatens grepp är så här efteråt helt ofattbart. Det tog fyra år där jag konsekvent inte lät mej manipuleras in i några fällor innan hon släppte greppet. Har upplevt ALLT jag läst och mer där till och hur jag överlevt denna av psykopaten fullständigt gränslösa uppfinningsförmåga till att kränka och förgöra är så här efter ett halvår i tillfrisknande helt ofattbart, att jag kom undan med livet i behåll! Och det är helt korrekt klipp ALLT! bemöt ingenting. skicka inte ens ett sms. Du har inte en chans! Allt. precis allt görs bara om till din nackdel och görs om till den näring psykopatens kalla själ och hjärta lever av. Dom har tagit det finaste i dej öch fyllt dej med kärlekslöshet, självtvivel och mörker och du får ALDRIG upprättelse. En helvetes resa har det varit men nu är jag fri!

LyckanNu sa...

Det är svårt att förstå hur illa det kan bli i det farliga relaterandet.
Och ingen som inte varit där vet vad det innebär och hur det ser ut.
Att komma ut ur greppet är en resa också och all kunskap och styrka behövs för att bli fri och att läka.
Upprättelse kan inte ske som en psykolog sa utan ett erkännande.Och det är ett av dessa personligheters sida,det finns ingen sorg smärta ånger eller ens en vilja till att ge och få försoning.Tack för din kommentar och lycka till på din väg framåt nu!

Anonym sa...

Läkeprocessen kan ta åratal,men som du skriver dessa personligheter kan eller kommer aldrig att vara lyckliga i en nära och frisk relation.De söker nya offer och alla mår lika illa i det sjuka och kalla greppet.
Det grandiosa egot som du skrivit om kommer aldrig att nå en botten eller tillfriskna och den styrkan som man söktes för saknas helt inom den fega missbrukaren.
Nollcontakt och se över hur misären ser ut i dennes liv.Blir ofta ensamma och tappar sin grandiositet ju äldre de blir.Inte så roligt när andra människor skaffar sig ett liv,och den ensamma lossern sitter och tjatar om sina trasiga relationer.Patetiska människor i slutändan även om de spelar översittare till som tätt i sina sjuka relationer.

Rum